Preskočit na obsah

Európsky energetický program pre oživenie hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Dátum schválenia: 13. 6. 2009
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2009) 663í
Dokument na stiahnutie: SK, EN
 
Týmto nariadením sa ustanovuje nástroj financovania s názvom Európsky energetický program pre oživenie (ďalej len "EEPO") na prípravu projektov Spoločenstva v oblasti energetiky, ktoré prostredníctvom finančného stimulu prispejú k oživeniu hospodárstva, bezpečnosti dodávok energie a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Na rýchlejšie dosiahnutie týchto cieľov sa v tomto nariadení ustanovujú podprogramy v oblastiach:
a) infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike
b) veternej energie na mori a
c) zachytávania a ukladania uhlíka.