Preskočit na obsah

Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020

Dátum schválenia: 26. 1. 2011
Forma: Európska komisia (KOM 2011) 21 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou zo siedmich hlavných iniciatív v rámci Stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Cieľom tejto hlavnej iniciatívy je vytvoriť rámec pre politiky na podporu posunu smerom k nízkouhlíkovému a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu. Tento posun nám pomôže:

  • zvýšiť hospodársku výkonnosť a zároveň znížiť využívanie zdrojov,
  • identifikovať a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast a väčšiu mieru inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ;
  • zabezpečiť bezpečnosť dodávok základných zdrojov;
  • bojovať proti zmene klímy a obmedzovať dôsledky využívania zdrojov na životné prostredie.