Preskočit na obsah

Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

Dátum schválenia: 3. 3. 2010
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2010) 2020 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. Základom stratégie sú tri vzájomne sa doplňujúce priority:

  • inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach;
  • udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré zefektívni zdroje;
  • inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.

Na tento účel sa stanovilo 5 hlavných cieľov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a sú nevyhnutné na dosiahnutie celkového úspechu, pričom členské štáty majú ciele EÚ pretransformovať na vnútroštátne ciele a postupy a prispôsobiť stratégiu Európa 2020 svojim podmienkam. Komisia navrhla sedem hlavných iniciatív, ktoré budú podporovať pokrok v každej prioritnej oblasti: Inovácia v únií, Mládež v pohybe, Digitálny  proces pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Európska platforma na boj proti chudobe.