Preskočit na obsah

Energia 2020 Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku

Dátum schválenia: 10.11.2010
Forma: Oznámenie Európskej komisie (KOM 2010) 639 v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Nová energetická stratégia sa sústreďuje na päť priorít:

  1. dosiahnutie energeticky efektívnej Európy;
  2. vybudovanie skutočného celoeurópskeho integrovaného trhu s energiou;
  3. posilnenie postavenia spotrebiteľov a dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti a zabezpečenia;
  4. rozšírenie vedúceho postavenia Európy v oblasti energetických technológií a inovácií;
  5. posilnenie vonkajšieho rozmeru EÚ s energiou.

 

Táto stratégia je doplnená kompletným plánom energetiky do roku 2050, v ktorom sú opatrenia predstavené v tejto stratégií zasadené do dlhodobejšieho rámca a sú v ňom zvážené ďalšie doplňujúce kroky.