Preskočit na obsah

Národná vodíková stratégia Pripravení na budúcnosť (2021)

Dátum schválenia: 23. 6. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 356/2021
Dokument na stiahnutie: SK 

Základný dokument, ktorý definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií v SR v kontexte súčasného vývoja v krajinách EÚ. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou, ku ktorej sa SR prihlásila. Stratégia definuje podmienky na realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja SR do roku 2030, resp. 2050. Stanovuje rámec na využitie vodíka v celom jeho reťazci. Taktiež odporúča realizáciu vodíkových aktivít v spolupráci s ďalšími krajinami EÚ. Využívanie vodíka ako súčasti energetického hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda SR v spolupráci s podnikateľskou sférou a inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania.