Preskočit na obsah

Čistá energia pre všetkých Európanov

Dátum schválenia: 30. 11. 2016
Forma: Oznámenie Komisie COM(2016) 860 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN

Balík predkladá regulačné návrhy a uľahčujúce opatrenia zamerané na urýchlenie, transformovanie a konsolidovanie prechodu hospodárstva EÚ na čistú energiu, v dôsledku čoho sa vytvoria pracovné miesta a podporí rast v nových hospodárskych odvetviach a obchodných modeloch.

Legislatívne návrhy sa týkajú energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov, koncepcie trhu s elektrickou energiou, bezpečnosti dodávok a pravidiel riadenia energetickej únie.

Balík má tri hlavné ciele:

  • energetická efektívnosť ako priorita,
  • dosiahnutie celosvetového prvenstva v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie,
  • zabezpečenie spravodlivých podmienok pre spotrebiteľov.

Uľahčujúce opatrenia zahŕňajú iniciatívy na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie a na obnovu európskych budov, ako aj opatrenia s cieľom:

  • povzbudiť verejné a súkromné investície a čo najviac využiť dostupné rozpočtové zdroje EÚ,
  • podporiť iniciatívy priemyslu na zvýšenie konkurencieschopnosť,
  • zmierniť spoločenský vplyv prechodu na čistú energiu,
  • zapojiť viacerých aktérov vrátane orgánov členských štátov, samosprávnych a mestských orgánov na jednej strane a podnikov, sociálnych partnerov a investorov na druhej strane a
  • maximálne využiť európske prvenstvo v oblasti technológií a služieb súvisiacich s čistou energiou s cieľom pomôcť tretím krajinám dosiahnuť ich politické ciele.