Preskočit na obsah

Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Dátum schválenia: 24. 2. 2021
Forma: Oznámenie Komisie COM(2021) 82 final
Dokument na stiahnutie: SK / EN

Nová adaptačná stratégia EÚ pripravuje pôdu pre vyššie ambície v oblasti odolnosti proti zmene klímy: v roku 2050 bude EÚ spoločnosťou odolnou proti zmene klímy, ktorá bude plne prispôsobená jej nevyhnutným dôsledkom.

Adaptácia na zmenu klímy je preto neoddeliteľnou súčasťou Európskej zelenej dohody a jej vonkajšieho rozmeru a je pevne zakotvená v navrhovanom európskom klimatickom predpise.

Cieľom novej stratégie je zintenzívniť opatrenia v celom hospodárstve a v celej spoločnosti za účelom dosiahnuť do roku 2050 víziu odolnosti proti zmene klímy a zároveň zvýšiť synergie s inými oblasťami politiky.