Preskočit na obsah

Aktualizácia koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020

Dátum schválenia: 6. 7. 2012
Forma: Uznesenie vlády SR č. 336/2012
Dokument na stiahnutie: SK  
 
Koncepcia sa sústredila na prevzatie všetkých nových úloh v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ktoré v pôvodnej koncepcii neboli obsiahnuté (požiadavky Smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov z 19. mája 2010). Na základe východísk stanovuje, ktoré úlohy majú byť prevzaté a stanovené v právnych predpisoch a ktoré majú byť pokryté inými normami.