Preskočit na obsah

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020 (2017)

Dátum schválenia: 26. 4. 2017
Forma: Uznesenie vlády SR č. 200/2017
Dokument na stiahnutie: SK
 
Akčný plán je v poradí štvrtým vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576/2007), a plynulo nadväzuje na predchádzajúce tri akčné plány. Vypracovanie akčných plánov energetickej efektívnosti pôvodne vyplýva zo smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, pričom smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti na túto povinnosť nadväzuje, predlžuje povinnosť predkladať akčné plány a rozširuje rozsah akčných plánov.

Národný indikatívny cieľ SR podľa smernice 2012/27/EÚ pre rok 2020 (v porovnaní s rokom 2007) vyjadrený vo forme:

  • absolútnej hodnoty primárnej energetickej spotreby (PES): 20 %, 686 PJ a 
  • absolútnej hodnoty konečnej energetickej spotreby (KES): 31 %, 387 PJ.


Kumulatívne ciele úspory energie za roky 2017 – 2020:

  • Úspora energie PES: 27 362 TJ
  • Úspora energie KES: 27 362 TJ