Preskočit na obsah

Contact

Slovak Environment Agency
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia
Ing Katarína Lišková
Ing. Blanka Kapustová, PhD.

E-mail:katarina.liskova@sazp.sk, blanka.kapustova@sazp.sk
www.sazp.sk