Preskočit na obsah

Contact

 

Slovak Environment Agency
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Slovakia
Ing. Katarína Kováčová

Ing. Andrea Saxová
E-mail:eia@sazp.sk
www.sazp.sk