X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Contact

ISEB Webmaster

Ministry of Environment of the Slovak Republic
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
RNDr. Vlasta Jánová
RNDr. Želmíra Greifová

Telefón: 02 / 577 83 114; 577 83 202
Fax: 02 / 577 83 218
E-mail: vlasta.janova@enviro.gov.sk, zelmira.greifova@enviro.gov.sk
www.minzp.sk


Technical and Professional Administrator

Slovak Environment Agency
Tajovského 28
Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Ing. arch. Elena Bradiaková
Telefón: 048 /437 41 64; 437 41 65
Fax: 048 /437 42 80
E-mail: katarina.paluchova@sazp.sk, jaromir.helma@sazp.sk, elena.bradiakova@sazp.sk
www.sazp.sk