Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
OICD – HBV Demänová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 11.09.2023
STAFER, s.r.o., Michalovce – existujúce zariadenie na zber, úpravu a spracovanie odpadov – zmena č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Michalovce Infrastructure 11.09.2023
„Obytný súbor Bôrik, Žilina“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Žilina Infrastructure 11.09.2023
Modernizácia TG 5 Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Energy industry 11.09.2023
Roffelsen -Ivanka pri Nitre
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Other industrial branches 11.09.2023
Dekarbonizácia procesu prípravy fúkaného vetra pre VP
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice II Košice - okolie Energy industry 08.09.2023
„ Zmeny a doplnky č. 22 k Územnému plánu mesta Levice“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 08.09.2023
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO Vechec
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Vestenice 2023 - 2032
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Cerovská ul., Šenkvice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Pezinok Infrastructure 08.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2035
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Zmeny a doplnky č. 7 ÚP obce Mlynica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Územný plán obce Ivanka pri Nitre Zmenya doplnky č. 4
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Skladovo - výrobná hala KSC14
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice IV Engineering and electrotechnical industry 08.09.2023
Revitalizácia a obnova brownfieldu v sanovanom území terminálu, Bratislava – Rača
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava I Bratislava III Infrastructure 08.09.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Pezinok Infrastructure 08.09.2023
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Lackovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Územný plán Podhorany -Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Zmeny a doplnky č. 5/2020 Územného plánu obce Vištuk
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 08.09.2023
ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Water management 08.09.2023
42 RD a polyfunkčná budova
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 08.09.2023
Územný plán zóny Dlhé diely 6, Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava IV podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Zmeny a doplnky č. 11 územného plánu obce Mokrance
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 08.09.2023
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Špania Dolina“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 08.09.2023
Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 08.09.2023