Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Stanča, Zemplínska Nová Ves - kanalizácia
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zariadenie na výrobu zinkových zliatin Košice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Vranov nad Topľou
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Livinské Opatovce - Chudá Lehota
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 11.05.2004
Výroba s odbyt ZNJ, výroba rodenticídnych nástrah Levice
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Rekreačný dom - objekt na prechodné ubytovanie Stará Lesná
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Polyfunkčný areál Senec
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty 16m3 Nové Zámky, Bezručová ul.17
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia Papánkovho námestia, Bratislava - Ružinov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie skladu technického etylénchlórhydrínu NCHZ Nováky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Obytný súbor 400 b.j., Galvaniho ul., Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia kabínkovej lanovej dráhy Hrabovo - Malinô Brdo
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Zóna Pribinova - nábrežie, Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Hrádok - kanalizácia
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný dom, ul. Nad Lúčkami Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV - Žehra
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt pri Obchodnom centre Dubeň v Žiline
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Zlatník, kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hypermarket TESCO Liptovský Mikuláš
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Manipulačná plocha na čistenie štrkov zo žel. zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku ENZYMIX - ON BOSS 09/94, Olcnava
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Plniareň pitných vôd - Dolná Lehota
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno potravinársky priemysel 11.05.2004
Program výroby karosériových plechov VSŽ Košice
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II kovopriemysel 11.05.2004