Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Údol - kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
VTL plynovod DN 500 PN 40 Kittsee - Bratislava, 1. stavba
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V energetický priemysel 11.05.2004
Primyselný park Soľ
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom Bakossova ulica,Banská Bystrica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
IRGANOX L 67 v areáli Duslo, a.s. Šaľa
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Kanalizácia obcí údolia Kaňapty
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Maďarsko,
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - III.etapa
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Malacky hutnícky priemysel 11.05.2004
Technologický park Rožňava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava infraštruktúra 11.05.2004
Banská činnosť - ťažba a úprava ropy na ložisku Jakubov - západ
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky ťažobný priemysel 11.05.2004
Obchodný komplex Sahara - Pezinok
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Trnava nákupné centrum
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Športový areál Oravský Podzámok - Racibor
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Is subject to further a statement
Žilinský Dolný Kubín infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Banská Bystrica - Sásová
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Hotel Klára Liptovská Mara - Dechtáre
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci na výpal cementárenského slinku Horné Srnie
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia mestskej časti Košice - Krásna - II.etapa - lokalita pred mostom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV vodné hospodárstvo 11.05.2004
Centrálny sklad BILLA Senec
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občanmi z komunálnych odpadov v Pezinku
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Lehota - nájomné bytové domy, biologická ČOV EG 75
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Bratislava- Branislav Viceník
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Dunajská Streda - Komárňanská ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
ČS Sládkovičovo - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG OMV Bratislava, Botanická záhrada
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004