Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Premiestnenie linky na povrchovú úpravu odliatkov z AFL , VSŽ Košice
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II kovopriemysel 11.05.2004
Viacúčelový objekt Bratislava - Astrová ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Územný plán obce Ptičie a miestnej časti Podskalka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné §35 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Liptovský Mikuláš
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Výroba bioetanolu Leopoldov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec potravinársky priemysel 11.05.2004
Cesta I/18 Hlinné - prieťah
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Integrálny sklad pre upravené RAO, inštitucionálne RAO a rádionuklidmi kontaminované materiály zachytené v SR
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Terchová - prívod vody z Krivánskej Rizne
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hydinárska farma Chalmová
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Veterný park Podhájska
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky energetický priemysel 11.05.2004
ČS Námestovo - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Námestovo infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Obytné domy na Heyrovského ulici v Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
EBA Svätý Kríž, úprava výrobných plôch
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Veterný park Myjava - lokalita Ostrý vrch
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava energetický priemysel 11.05.2004
Zhodnocovanie opotrebovaných odpadových olejov v areáli spoločnosti FECUPRAL, s.r.o. prevádzka Prešov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/77 Mokroluh - Bardejov, prestavba cesty
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Mäsovýroba Fabuš, Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom potravinársky priemysel 11.05.2004
Obchodno - prevádzkový areál, Spišský Štvrtok - Janovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Dubnica nad Váhom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Valaská Belá - ČOV a kanalizácia
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Cesta I/65 Žarnovica - Šášovské Podhradie
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica Žiar nad Hronom dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Logistické centrum Kaufland Ilava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Želiezovce - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Penzión Jaroš Tvrdošín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004