Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, Bratislava Ružinov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 13.09.2023
Rekonštrukcia mostu ev. č. 75-066 na ceste I/75 v obci Ľuboreč
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Lučenec Transport and telecommunications 13.09.2023
Územný plán obce Madunice - Zmeny a doplnky 7/2022
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 13.09.2023
Kampus zdravia a športu, Bratislava - Petržalka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 13.09.2023
Volvo Car Košice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Košice IV Košice - okolie Energy industry 12.09.2023
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 12.09.2023
LUČENEC – ČURGOV, Mechanická úprava odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Lučenec Infrastructure 12.09.2023
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov - III. etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Šaľa Energy industry 12.09.2023
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna B
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Trnava Engineering and electrotechnical industry 12.09.2023
Územný plán obce Dargov - Zmeny a doplnky č. 01
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie Trebišov podla § 4, ods. 2 12.09.2023
Zmeny a doplnky č.5/2023 – Územný plán obce Malý Šariš
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 12.09.2023
Diverzifikácia energetických zdrojov – PCA Slovakia, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Trnava Metallurgical industry 12.09.2023
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 12.09.2023
DI&S s. r. o. zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 12.09.2023
Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu obce (ďalej len ZaD č. 9 ÚPN-O) Horná Streda
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 12.09.2023
Nový bulvár Žilina, Rekonštrukcia ul. Antona Bernoláka v Žiline
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Žilinský - Iný dôvod posudzovania 12.09.2023
Územný plán obce Dolná Breznica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Púchov podla § 4, ods. 1 11.09.2023
Prístavba na regulované chladenie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Senec Food processing industry 11.09.2023
Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II Transport and telecommunications 11.09.2023
Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča (2021 – 2027) výhľadovo do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 11.09.2023
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Perín - Chym
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 11.09.2023
Oznámenie o strategickom dokumente:Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svidník na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 11.09.2023
Rezidencia Letná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infrastructure 11.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Public hearing
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 11.09.2023
IBV Borovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Piešťany Infrastructure 11.09.2023