Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Blok A na Muchovom námestí v Petržalke Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a modernizácia maštalí pre ovce I., II., III.,IV. a nákup technológie dojenia, Hodkovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Výroba betónovej zmesi, administratívna a sociálna budova, vodáreň v k.ú. Pata
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM Banská Bystrica - Radvaň, 2. stavba
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Zberné stredisko odpadov Nové Zámky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Zvolen
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Linka na výrobu krmných zmesí pre psov Dunajský Klatov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda potravinársky priemysel 11.05.2004
ČS PHM Výčapy - Opatovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia ČS MP Luník Košice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Transforovňa 110/22 kV Námestovo a VVN 2x110 kV vedenie Vavrečka - Námestovo pre priemyselný park Námestovo
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Námestovo energetický priemysel 11.05.2004
Tlaková kanalizácia Presskan a ČOV Slovenské Ďarmoty
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš vodné hospodárstvo 11.05.2004
Priemyselný park - Javorinská, Myjava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava infraštruktúra 11.05.2004
Košúty - zmena činnosti v objektoch Čierneho Majera z poľnohospodárskej produkcie na sanáciu kontaminovaných zemín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný obytný súbor Bratislava Karlova Ves - stred
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Sanácia skládky gudrónov v kameňolome Srdce - Devínska N. Ves
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Zvýšenie izolátorov v Ceram Čab a.s.
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Kežmarok
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok infraštruktúra 11.05.2004
ČS Šurany - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Hromadná garáž - Šport centrum, Švabinského ul. Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, 3. etapa
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
ČS Nové Zámky, Nitrianska cesta - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Výrobňa betónovej zmesi, administrativna a socialna budova, vodáreň v k.ú. Pata
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
Cesta I/50 Michalovce - križovatka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Intenzifikácia výrobne Dastib 845 Zinchem, a.s., Strážske
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004