Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
ČSPL Avanti, Banská Bystrica, Kostiviarska
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Cesta II/525 Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Štiavnica Zvolen dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Nová Dedina - splašková kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
OFF SITES PP3, PC1 - SKLAD PROPYLÉNU - Slovnaft, a.s. Bratislava - Vlčie hrdlo
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Skládka odpadov 3. stavebnej triedy Marcelová
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Nižné Nemecké - kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Sobrance vodné hospodárstvo 11.05.2004
Farma kráv bez trhovej produkcie mlieka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
ČSPL BATAX, Veľký Biel
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/50 a II/566 Tibava, križovatka ciest
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Sobrance dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Brezno
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Veľký Krtíš - Lučenecká/Banícka ul.
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Borský Mikuláš, tlaková kanalizácia PRESSKAN
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Štúrovo - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Lučenec - Opatová
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Splašková kanalizácia pre obec Podbrezová
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Univerziáda 1999 - Demänovská Dolina - Jasná
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš účelové objekty a cestovný ruch 11.05.2004
Zberňa druhotných surovín na k.ú. Trstín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Povodie rieky Hron - OŽP, čiastkový projekt Čierny Balog - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Jasov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Priemyselný park - Vysoká pri Morave
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Blok A na Muchovom námestí v Petržalke Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a modernizácia maštalí pre ovce I., II., III.,IV. a nákup technológie dojenia, Hodkovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Výroba betónovej zmesi, administratívna a sociálna budova, vodáreň v k.ú. Pata
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta priemysel stavebných látok 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004