Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
AQUAPARK Poprad
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Geotermálna výhrevňa Nižná - I. stavba
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Nový závod Glacier Garlock Bearings - Sučany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Kanaš - Pod Stredným hrbom, obytná skupina IBV - objekty technickej infraštruktúry
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Sklad technických plynov Bratislava - Vajnory
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor Dunajský rad Šamorín (sekcia D,E,F)
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Intenzifikácia spracovania Cu koncentrátov KOVOHUTY Krompachy
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves hutnícky priemysel 11.05.2004
Nové výrobné a distribučné centrum SANTA DRINKS, a.s. Timoradza
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou potravinársky priemysel 11.05.2004
Spoločensko-obchodné centrum Martin
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Balneoterapeutické centrum Vrbov - Tatry Slovensko
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Senec, Slnečné jazerá, prehĺbenie a revitalizácia
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec ťažobný priemysel 11.05.2004
Celková rekonštrukcia ČS MP Slovnaft Levoča
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
Dekontaminačná plocha Prešov - Cemjata
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom s občianskou vybavenosťou, Cintorínska-Klemensova, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia ČSMP Žiar n/H - L. Vieska - Doplnok č. 1 (Skladovanie a výdaj LPG)
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Michalovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a nadstavba garáží "C" Bratislava - Karlová Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Nadstavba garáží - Adamiho ul. Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Zúrodnenie podmáčaných plôch - účelová nádrž Dolné Lúky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom vodné hospodárstvo 11.05.2004
Jur nad Hronom, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO, Košice - Textilná ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčné centrum Centrál Bratislava - Nivy, Sokolská lúka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Kompaktné technologické zariadenie na prečerpanie propán-butanu do automobilov v Bratislave - Rači
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Spaľovňa odpadov zo zdravotníckych zariadení Hronovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004