Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
MTZ PB Stará Vajnorská 39, Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Veterný park Lovčica -Trubín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia čerpacej stanice MP Hutnícka Košice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 99 miest v polyfunkčnom objekte na Hodžovom námestí v Bratislave - novostavba
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Prešov I
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Pohronský Ruskov - obecná ČOV 2 500 EO
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Úpravárenská linka odpadov, areál skládky Zohor
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Jurki, Stupava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Galvanizovňa Kysucké Nové Mesto
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto hutnícky priemysel 11.05.2004
Štúdia využívania zdroja podzemnej vody z vrtu HA - 1 Harichovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Skladovanie železného šrotu a vybraných druhov nebezpečnéhých odpadov v k.ú. Žilina
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Prešov - ul. M. Čulena
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
ČS Skalica - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
Medzisklad vyhoretého jadrového paliva v atómovej elektrárni Mochovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice energetický priemysel 11.05.2004
Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Dočasný prístav v Šali
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Baldovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodno - skladový areál Vajnorská ulica-Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Skládka odpadov 2. stavebnej triedy AssiDomän Packaging Štúrovo
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Regionálna skládka odpadov 3. stavebnej triedy Ružomberok
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok infraštruktúra 11.05.2004
Golfový areál Veľká Lomnica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Colný sklad nafty, Vlčany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Obytná zóna Trenčín - Belá - rodinné domy a polyfunkčné objekty
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom - Ul. J. Stanislava, Bratislava, Dlhé Diely
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Trnava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004