Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Nitra - výroba špeciálnych oceľových drôtov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM, Real-K, Kolárovo
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/72 Piesok - Mýto pod Ďumbierom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom s občianskou vybavenosťou, Záhradnícka ulica, Bratislava - k.ú. Nivy
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
SHELL centrum Prešov - čerpacia stanica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
ČS PL OMV Hlinkova ul. Košice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Poražkáreň, spracovanie a chovné haly brojlerov Nová Baňa
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Zberný a spracovateľský závod spoločnosti DETOX s.r.o. v areáli CHEMKO a.s. STRÁŽSKE
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia cesty I/50 v úseku Lipovník-Soroška-Jablonov nad Turňou
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Agroturistické centrum Ronava, Slovenská Nová Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Objekty pre využívanie v cestovnom ruchu v Mýte pod Ďumbierom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL vo Vranove nad Topľou
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Žilina - Obvodová
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Zberný dvor odpadov Hlohovec
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia kotolne so zabudovaním ekologického kotla Veľký Šariš
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Sklad hotových výrobkov v Komárne
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Detva
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Detva infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Priemyselný park Devínska Nová Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Nové Zámky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Mikrorajón kúpeľných penziónov Thermal, Banka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany infraštruktúra 11.05.2004
Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Brezno
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Humenné - Ulica Osloboditeľov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004