Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Čerpacia stanica LPG - Sereď - DRUKYS
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
ČS JURKI Biskupice pri Fiľakove
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
I/50 Ožďany, preložka cesty
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG ECO - Slovakia, Trenčín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Humenné
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Rimavská Sobota - Košická cesta
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný bytový objekt - Tomášikova ulica Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Areál agroturistiky pod Kráľovou hoľou pri prameni Hrona Telgárt
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Slovenská uhoľná elektráreň Nováky (SUEN)
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Hypernova Bardejov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Štítnik
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Bardejov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia Tovarnianska Polianka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Lučenec
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Cerovo - ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Nové Zámky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Kompaktná čerpacia stanica LPG Galanta
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Dobšiná - ťažba a spracovanie serpentinitu za účelom výroby oxidu kremičitého a chloridu horečnatého
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Trnava - Zelenečská ul.
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čečínska Potoň - rozšírenie ťažby štrkopieskov pri Malom Dunaji
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV pre obce Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Dezinfekčná stanica Sučany
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Solidifikačná linka Kalná nad Hronom
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Veľký Ďur - Lok, skupinová kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004