Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
I/50 a I/79 - Hriadky križovatka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.10.2004
TELTOMAT OC-Dubná skala-Vrútky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin priemysel stavebných látok 11.10.2004
Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov - nadregión západné Slovensko
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 07.10.2004
Cintorín LOVCE
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Zlaté Moravce infraštruktúra 07.10.2004
Viacúčelová hala v Poprade
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 06.10.2004
Polyfunkčný objekt - Ul.29. Augusta, Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 06.10.2004
Energetické zhodnocovanie živočíšnych tukov spoluspaľovaním v kotolni spoločnosti VAS s.r.o. Mojšova Lúčka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 30.09.2004
Veterný park Myjava, lokalita Poľana
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Trenčiansky Myjava energetický priemysel 24.09.2004
Novostavba hotela Patrícia, Banka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 24.09.2004
Auto Bollo AUTOVRAKOVISKO, Žilina
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 24.09.2004
Trebatice - výstavba špedičného skladu ROHRER-DSD
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany infraštruktúra 22.09.2004
Skladový areál a administratívne priestory - Zóna C Europark Malacky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 17.09.2004
Výrobná budova divízie Emerson Systems Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 10.09.2004
Project CRAB - Zvolen ( 1.etapa)
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen hutnícky priemysel 07.09.2004
Trebišov -rekonštrukcia a využitie bývalej skládky repy pre zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov biologickým procesom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov infraštruktúra 03.09.2004
Rekonštrukcia a dobudovanie lyžiarskeho areálu Žilina - Strážov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 03.09.2004
Štátne lesy TANAP, sprístupnenie lesných porastov v lokalite Smrekovec-Holá Úboč
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad poľnohospodárska výroba a lesná výroba 31.08.2004
Výstavba výrobne proteínových nápojov Brezno
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno potravinársky priemysel 31.08.2004
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov nakladaním podľa kódu R13 na k.ú. Trnava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 31.08.2004
Výroba optických nosičov dát universal Media Corporation ( Slovakia) s.r.o Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 31.08.2004
Vodovod obce Kameňany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca vodné hospodárstvo 31.08.2004
Priemyselný park Diakovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 31.08.2004
Dobudovanie SCR SNOWLAND Valčianska dolina
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 31.08.2004
Športové centrum Vadičov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 27.08.2004
Výrobný areál Arcelor Slovakia v Senici
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica strojársky a elektrotechnický priemysel 24.08.2004