Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Čerpacia stanica LPG, Dunajská Streda - Komárňanská ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Bratislava- Branislav Viceník
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG OMV Bratislava, Botanická záhrada
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín hutnícky priemysel 11.05.2004
Vodné dielo na Váhu Kraľovany
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hromadné garáže Žilina - Solinky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačná osada camp Pod lesom, Veľký Slavkov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad §35 11.05.2004
Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec Poltár vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bačkovík - Boliarov - Kecerovce kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Žiar nad Hronom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Logisticko - distribučný park v Devínskej Novej Vsi
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Garáže na Húskovej ulici v Košiciach
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba tlačového závodu a.s. Slovenská grafia Stará Vajnorská
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
R a M lakovacej linky EISENMANN, VSŽ Košice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II hutnícky priemysel 11.05.2004
MVE Partizánska Ľupča, revitalizácia potoka Ľupčianka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš energetický priemysel 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Krásnohorská Dlhá Lúka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekreačná zóna pri Vojkanskom a Šulianskom jazere
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek II
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/50 Dérerov mlyn - Žiar nad Hronom II - IV. úsek
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Skladovanie a výdaj LPG na ČSMP Šaľa - Galantská
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - I.etapa Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Malacky hutnícky priemysel 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Multitechnik - Šaľa
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004