Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Hubovo - Kanlizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Priemyselný park drevospracujúceho priemyslu Spišská Nová Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Komárno - kanalizácia a ČOV
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Šimonovce - kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Skládka 3. stavebnej triedy Tornaľa
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba administratívnej budovy CBC 1 a CBC 2 Bratislava, Karadžičova ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zázrivá kanalizácia a ČOV
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výroba technického etylénchlórhydrínu, NCHZ, a.s. Nováky
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Supermarket Billa Rimavská Sobota
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Drietoma - Trenčín
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
SVAMAN spol. s.r.o. Myjava, výstavba bitúnku
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava potravinársky priemysel 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Nové Zámky
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
ČSPH Dunajská Lužná
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
VTL plynovod DN 500 PN 40 Kittsee - Bratislava, 2. stavba
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V energetický priemysel 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Lučenec - Haličská ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Lučenec infraštruktúra 11.05.2004
Tepláreň Žilina - modernizácia a oprava kotla K3
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina energetický priemysel 11.05.2004
Umiestnenie plynovej vozokomorovej pece Nové Sady
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
ČS Svit - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Veľkosklad potravín v Novom Meste nad Váhom
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Trebišov - výrobňa suchých stavebných zmesí
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov priemysel stavebných látok 11.05.2004
Prekládka vedenia 2x110 kV Podunajské Biskupice - Petržalka I. - Matador v Petržalke
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V energetický priemysel 11.05.2004
Nové odkalisko popolovín teplárne Martin, III. etapa výstavby
Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park pre automobilovú výrobu - Záhorie - železničná vlečka
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Betonáreň ZAPA Trnava 2
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava priemysel stavebných látok 11.05.2004