Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Novostavba rodinného domu Visolaje
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Trenčiansky Púchov Iný dôvod posudzovania 17.05.2023
Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 17.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 17.05.2023
Územný plán obce Hudcovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Prešovský Košický Humenné Vranov nad Topľou Michalovce podla § 4, ods. 1 17.05.2023
Polyfunkčný objekt JGA
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 17.05.2023
Zriadenie na zber odpadov Horná Seč
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Levice Infrastructure 17.05.2023
„Inovácia a modernizácia výroby za účelom zníženia energetických strát pri spracovaní hrozna, eliminácia vedľajších odpadových produktov vo vinárstve NAŠE VINOHRADY“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Food processing industry 17.05.2023
Mäsovýroba Oravská Polhora
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo Food processing industry 17.05.2023
Bioplynová stanica Koš - doplnenie nového druhu odpadu určeného na zhodnoten
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 17.05.2023
Územný plán mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta Kolárovo
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Galanta Komárno Nové Zámky Šaľa podla § 4, ods. 2 17.05.2023
Závod Ulstrup Plast Potvorice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Other industrial branches 17.05.2023
Rázsochy Residence
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 17.05.2023
VÝROBNÝ PAVILÓN 2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 16.05.2023
Zhodnocovanie neželezných kovov, prevádzka Spišské Vlachy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 16.05.2023
„Územný plán obce Bánov - Zmeny a doplnky č. 3“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 16.05.2023
Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 16.05.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Jovsa"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 16.05.2023
Nová úpravňa vody a MČOV
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Wood-processing, cellulose and paper industry 16.05.2023
Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Žilinský Námestovo Infrastructure 16.05.2023
EBA, s.r.o., Strážske – zariadenia na nakladanie s odpadmi
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Michalovce Infrastructure 16.05.2023
Hossa family s.r.o., Poprad - zavedenie inovatívnej technológie a inovácie výroby mäsových výrobkov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Poprad Food processing industry 16.05.2023
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-M Nemšová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 16.05.2023
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 16.05.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Kysucký triangel 2022+ (PHSR MKT 2022+)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 16.05.2023
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bystrička 2023+
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 16.05.2023