EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Areál Vydrovskej doliny s lesníckym múzeom, galériou v prírode a amfiteátrom v k.ú. Čierny Balog
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Terchová - prívod vody z Krivánskej Rizne
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Žilinský Žilina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Prešov I
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Nováky - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Trenčín - Žemberov dom - skladovanie a výdaj LPG
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Verejné parkovanie garáže, Dlhé Diely - Majernikova ulica, Bratislava - Karlova Ves
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Garáže v bytovom dome s polyfunkciu * Gabčíkova - Malecova * Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Trnavainvest dodavateľský park, Trnava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Trnava strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Rekonštrukcia nádrží na bloku č.53 Slovnaft a.s. Bratislava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Sekule
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Senica infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Dunajská Streda - Komárňanská ulica
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Piešťany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Piešťany infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Zeleneč
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Martin - Sever
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt METRO Nitra
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný dom s občianskou vybavenosťou, Cintorínska-Klemensova, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Nový závod Glacier Garlock Bearings - Sučany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Žilinský Martin strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Náhradné napájanie KS 1 Veľké Kapušany
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Košický Michalovce energetický priemysel 11.05.2004
Administratívno-výrobný komplex firmy DRU, a.s. Zvolen
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt METRO - Ivanka pri Dunaji
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Cesta R1 Malanta - Čaradice
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Priemyselný park - Javorinská, Myjava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trenčiansky Myjava infraštruktúra 11.05.2004
Prestavba hotela ZOBOR na obchodné a hotelové centrum
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia recyklačnej jednotky RJ BONEKO - zvýšenie kapacity
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
Zberný dvor druhotných surovín, Trnava
Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
State of the statement: The action is archived in the competent authority's records
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004