Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonalds, Piešťany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Piešťany Infrastructure 29.11.2023
BORY BÝVANIE etapa 5
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 29.11.2023
Fortischem a. s. - Syntéza HCl 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 28.11.2023
Územný plán obce Borovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Územný plán obce Prašník
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Hámre, na roky 2023-2028
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Územný plán mesta Banská Bystrica, Centrálnej mestskej zóny – Zmeny a doplnky, funkčný areál Slovenka – JUH“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 28.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vígľaš na roky 2024 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 28.11.2023
„Rozšírenie zberu odpadov o odpady zo železných a neželezných kovov, Hradská ul., Bratislava – Vrakuňa“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 28.11.2023
„Ploštiny – nad Pieninskou ulicou“, Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 28.11.2023
Zmena stavu počtu nosníc chovaných vo voľnom výbehu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 28.11.2023
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením METSO NORDBERG LT 105
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Trnavský Trnava Infrastructure 28.11.2023
Rozšírenie cintorína Nemšová-Kľúčové
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 28.11.2023
IBV Hliník nad Hronom, časť Hrabiny II - Lipová.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastructure 28.11.2023
Komunitná zástavba, Bystrá
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Brezno Infrastructure 28.11.2023
"Územný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 6"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Výrobný areál STEEP Plast v Nitre – III. etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Infrastructure 28.11.2023
Zámocká panoráma
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 28.11.2023
IBV Slnečné lúky Svinná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 28.11.2023
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Bioplynovej stanici Trakovice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Hlohovec Infrastructure 28.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 2029 s výhľadom do roku 2050
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Územný plán obce Žaškov Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok podla § 4, ods. 2 28.11.2023
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Prešovský Poprad Infrastructure 28.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 27.11.2023
Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Senica Infrastructure 27.11.2023