Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Prešovský - podla § 4, ods. 1 19.05.2023
Súbor polyfunkčných bytových domov Nitra - Šindolka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 19.05.2023
Územný plán zóny Spišská Teplica - Kamence II a III
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 19.05.2023
HYDAC Electronic Tvrdošín, hala H4 a statická doprava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Žilinský Tvrdošín Other industrial branches 19.05.2023
Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 19.05.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Švedlár na roky 2023-2020
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Gelnica Rožňava Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 19.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – štiepkovač
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Partizánske Infrastructure 19.05.2023
Zmeny a dplnky č.8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 19.05.2023
Retailový park Stropkov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Stropkov Transport and telecommunications 19.05.2023
Inovácia výroby vína Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Food processing industry 19.05.2023
Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2021 – 2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 18.05.2023
Územný plán obce Červeník - Zmeny a doplnky 7/2022
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 18.05.2023
Rekonštrukcia mosta ev. č. 66-098 na ceste I/66 Podbrezová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Brezno Transport and telecommunications 18.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský Galanta Infrastructure 18.05.2023
Územný plán obce (ÚPN-O) Sedmerovec
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 18.05.2023
PC RETAIL II
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 18.05.2023
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Ilava Trenčín Transport and telecommunications 18.05.2023
ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie Water management 18.05.2023
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský - podla § 4, ods. 1 18.05.2023
Areál POZANA
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 18.05.2023
Prístavba so zmenou dispozície zinkovne
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Prievidza Metallurgical industry 18.05.2023
Umývacie centrum Kärcher Metro Devínska Nová Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 18.05.2023
Sklad kvapalných palív Jelenec, okres Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 17.05.2023
Územný plán zóny Vlárska
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 1 17.05.2023
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Čifáre
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 17.05.2023