Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Územný plán obce Pusté Úľany – Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Trnavský Senec Galanta Trnava podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Spišský Hrhov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 24.11.2022
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU "KLAS"
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice I Infrastructure 24.11.2022
Nová nemocnica s poliklinikou A. Leňa Humenné a.s.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Humenné Infrastructure 24.11.2022
Územný plán obce Chorvátsky Grob
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Pezinok Senec podla § 4, ods. 1 24.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Veľká Ida
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 24.11.2022
SÚSTAVA CZT NITRA - MLYNÁRCE
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Energy industry 24.11.2022
MODERNIZÁCIA VÝROBY ETANOLU V PREVÁDZKE ENVIRAL, a. s.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 24.11.2022
UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 24.11.2022
Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Komárno Infrastructure 24.11.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov SANDVIK QJ241 a mobilné zariadenie na zariadenie stavebných odpadov KEESTRACK NOVUM, PEMAX PLUS, spol. s r.o., Banská Bystrica.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 23.11.2022
Program rozvoja obce Mašková na roky 2021-2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 23.11.2022
Areál futbalovej školy Mareka Hamšíka – Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 23.11.2022
Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 23.11.2022
Bytový dom - QUANTUM PARK
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 23.11.2022
Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Poprad Infrastructure 23.11.2022
Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – úprava odpadov pred skládkovaním
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 23.11.2022
Územný plán obce Pliešovce, Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 23.11.2022
Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 23.11.2022
Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok – náhrada súčasného kotla na biomasu za nový
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský Ružomberok Energy industry 23.11.2022
BYTOVÉ DOMY VRÚTKY, REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Martin Infrastructure 23.11.2022
LAKE SIDE BEACH HORNÁ POTÔŇ
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 23.11.2022
Výrobno-logistická prevádzka pre mrazené pekárenské polotovary
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 23.11.2022
Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Čadca Water management 23.11.2022
Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN – doplnenie evaporátora a strojnej časti
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žarnovica Metallurgical industry 23.11.2022