Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Martin - Kalnô, Mechanicko-biologická úprava odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Martin Infrastructure 20.09.2023
„Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Žarnovica v oblasti tepelnej energetiky“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horný Žitný ostrov na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Program rozvoja obce Šarišské Michaľany na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Prestavba liečebného domu Skalka, Rajecké Teplice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Infrastructure 20.09.2023
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Územný plán obce Horné Obdokovce - zmeny a doplnky č.2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 20.09.2023
PC RETAIL II
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 20.09.2023
Územný plán obce Predajná, Zmeny a doplnky č. 5
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 20.09.2023
POINT Revúca
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Revúca Infrastructure 20.09.2023
IBV Markušovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 20.09.2023
„Prevádzkový areál firmy PETRO SK, Žilina“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Food processing industry 20.09.2023
„Územný plán obce Kamenný Most“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 20.09.2023
Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 19.09.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Kežmarok Water management 19.09.2023
IBV Šišov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastructure 19.09.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Public hearing
Prešovský Prešov Infrastructure 19.09.2023
Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 4.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 19.09.2023
Recyklácia stavebného odpadu - nové triediace zariadenie - zaslanie oznámenia o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 19.09.2023
Zariadenie na zber odpadov Zbyňov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Žilina Infrastructure 19.09.2023
Investície do prevádzky mäsovýroby LKD Seed s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Komárno Food processing industry 19.09.2023
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Zvolen - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Zvolen Infrastructure 19.09.2023
Hnojisko 6600 m3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie Infrastructure 19.09.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Sobotište
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 19.09.2023