Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Pod Kaštieľom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 21.06.2022
Územný plán obce Chrenovec - Brusno, zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Žilinský Prievidza Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastructure 21.06.2022
Zberný dvor Oščadnica - doplnenie odpadov do súhlasu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infrastructure 21.06.2022
Modernizácia farmy dojníc, Dolné Trhovište
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Hlohovec Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2022
Farma Ruskov - výkrm brojlerov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 21.06.2022
Zberný dvor Belá nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina Infrastructure 21.06.2022
Územný plán obce Letanovce, Zmeny a doplnky 2/2021
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Levoča Poprad Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladuPP
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Poprad Food processing industry 21.06.2022
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 -2026
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 21.06.2022
Program rozvoja obce Halič na roky 2021 - 2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 21.06.2022
Rekreačné chaty Trstená – Západ
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 20.06.2022
Obytný súbor Horný Bar
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 20.06.2022
Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce – Rekultivácia skládky
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Trebišov Infrastructure 20.06.2022
Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 20.06.2022
IBV Jazerné lúky Branč
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 20.06.2022
Jestvujúce zariadenie na zber odpadov – Sečovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Trebišov Infrastructure 20.06.2022
Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou , Bytča
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Bytča Infrastructure 20.06.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ďalej ZaD č. 1 ÚPN-O) Moravské Lieskové
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 20.06.2022
Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Trnavský Trnava Infrastructure 20.06.2022
Závlahová jama Horná Seč
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Nitriansky Levice Tažobný priemysel 17.06.2022
Územný plán obce Hudcovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Prešovský Košický Humenné Vranov nad Topľou Michalovce podla § 4, ods. 1 17.06.2022
Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Zámutov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 17.06.2022
Stanica technickej kontroly a kontroly originality, Melčice - Lieskové
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 17.06.2022
PARK Ivanka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Bratislavský Senec Infrastructure 17.06.2022