EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Banská činnosť Dolomitov pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 13.10.2020
Logisticko-priemyselný park Čierny les
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Engineering and electrotechnical industry 13.10.2020
Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 12.10.2020
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01 Prevádzková budova
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energy industry 12.10.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský - podla § 4, ods. 1 12.10.2020
Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel DETOX
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 12.10.2020
Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Šariš na roky 2020 - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 09.10.2020
„Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul. Bratislava“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 09.10.2020
Obchodné centrum Möbelix Rimavská Sobota
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 09.10.2020
Zhodnocovanie stavebných odpadov Štrkovňa - Veličná
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Public hearing
Žilinský Dolný Kubín Infrastructure 09.10.2020
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami – zvýšenie kapacity4
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Prešovský Snina Infrastructure 09.10.2020
CENTRUM RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY A VESLOVANIA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 09.10.2020
Nájomné bytové domy B, C, D - Malinová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 09.10.2020
I/77 - 033 Lenartov most
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Bardejov Transport and telecommunications 08.10.2020
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Figa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Rimavská Sobota Transport and telecommunications 08.10.2020
Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt – parkovisko TESCO Lučenec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 08.10.2020
Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2 a Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Energy industry 08.10.2020
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Jamník
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 08.10.2020
"Sušiaca a granulačná linka - Bioplynová stanica Veľké Bierovce" - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 08.10.2020
Tréningové centrum
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 08.10.2020
Terénne úpravy Mýtna
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Lučenec Infrastructure 08.10.2020
Územný plán obce Hrabovka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 08.10.2020
IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Infrastructure 08.10.2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pitelová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 08.10.2020
RETAIL PARK Chorvátsky Grob
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 07.10.2020