Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov podla § 4, ods. 1 16.03.2023
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Public hearing
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 16.03.2023
V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energy industry 16.03.2023
„Logisticko výrobná hala a retail Komjatice“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 16.03.2023
Zabezpečenie záložného paliva pre výrobu pary v TEC Považský cukor a.s.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Energy industry 16.03.2023
Sklad kvapalného hnojiva
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Košický Trebišov Polnohospodárska a lesná výroba 16.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Tenarry Slovakia s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Pezinok Infrastructure 16.03.2023
IBV IVANČINÁ - ZÁHUMNIE ETAPA II
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Turčianske Teplice Infrastructure 16.03.2023
Orešianky 2.0
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 15.03.2023
Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Other industrial branches 15.03.2023
UPN O Podhradie Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Domaniža
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Ilava Engineering and electrotechnical industry 15.03.2023
Obytná zóna - rodinné domy - II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec Opatová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Lučenec Infrastructure 15.03.2023
Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice IV Energy industry 15.03.2023
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Veľká Lomnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Územný plán zóny Prievoz – východ, mestská časť Bratislava- Ružinov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Územný plán zóny Prievoz - západ
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Košice – Barca, Podnikateľská 11 – existujúce zariadenie na zber odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice IV Infrastructure 15.03.2023
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Horné Srnie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 15.03.2023
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice - 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 15.03.2023
Fóliovník na pestovanie zeleniny
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Infrastructure 15.03.2023
Obytný súbor dvojičky – Hadovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Komárno Infrastructure 15.03.2023
Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Infrastructure 15.03.2023
Satnovka - ČOV + kanalizácia, Ochrana zdrojov minerálnych vôd
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Levice Water management 15.03.2023