Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu - sídelného útvaru Humenné
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Ukončenie činnosti lakovne FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. a montáž exteriérových plastových dielov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Other industrial branches 28.11.2022
Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu, Hliník nad Hronom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastructure 28.11.2022
CENTRUM MBÚ Bystré
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastructure 28.11.2022
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov DKMK, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 28.11.2022
Územný plán regiónu Žilinského kraja
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Žilinský - podla § 4, ods. 1 28.11.2022
Územný plán obce Jelenec - Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 28.11.2022
Navýšenie výrobných kapacít závodu Premac Košice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Košice IV Industry of building materials 25.11.2022
Strategický park Valaliky
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Energy industry 25.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Čaňa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.11.2022
Výrobný areál – Veľká Lomnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok Other industrial branches 25.11.2022
Územný plán obce Prievaly - Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 25.11.2022
Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 25.11.2022
Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 25.11.2022
Územný plán obce Sása, Zmeny a doplnky č.4
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Nitriansky Topoľčany Food processing industry 24.11.2022
Modernizácia striekacej linky
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Žarnovica Other industrial branches 24.11.2022
Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Partizánske Infrastructure 24.11.2022
Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia časti stavby na mäsovýrobu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo Food processing industry 24.11.2022
Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo Infrastructure 24.11.2022
ÚPN obce Šarišské Michaľany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 1 24.11.2022
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Trenčianska Teplá
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Zmeny a doplnky č.3 - Územný plán obce Zákamenné - oznámenie o strategickom dokumente
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 24.11.2022
Územný plán obce Veľké Kršteňany Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 24.11.2022