EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Filtračné a analyzačné technológie pre zhodnocovanie odpadových olejov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský Žilina Infrastructure 18.10.2020
ZMENA A DOPLNOK č. 11 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PARTIZÁNSKE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 15.10.2020
Modernizácia znáškovej haly č. 3 - farma Močenok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Šaľa Polnohospodárska a lesná výroba 14.10.2020
Územný plán zóny Zátišie-Hattalova
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 14.10.2020
Územný plán obce Borský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 14.10.2020
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Oravská Polhora
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 14.10.2020
Výroba betónovej zmesi Vrakunská cesta, Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Industry of building materials 14.10.2020
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Košice II Infrastructure 14.10.2020
Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 14.10.2020
Obaľovacie centrum asfaltových zmesí - zmena
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Veľký Krtíš Industry of building materials 14.10.2020
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel - Poprad
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Prešovský Poprad Infrastructure 14.10.2020
UNPO Opátka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 14.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné diely
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 1 14.10.2020
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický - podla § 4, ods. 1 14.10.2020
Územný plán obce Bohdanovce nad Trnavou – Zmeny a doplnky 5/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 14.10.2020
Martinské hole - Zasnežovanie a detský lyžiarsky vlek
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Martin Water management 13.10.2020
Podpivničenie predstavanej terasy a zmena vytvoreného počtu lôžok v rekreačnom objekte
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Žilina Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.10.2020
Sústava CTZ Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Energy industry 13.10.2020
„Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Infrastructure 13.10.2020
Banská činnosť Dolomitov pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 13.10.2020
Polyfunkčný objekt FLÓRA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Infrastructure 13.10.2020
„Závlahové rozvody AT GEMER, s. r. o. - Stredisko Dubník“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 13.10.2020
Polyfunkčný dom na Janotovej ulici - Janotka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 13.10.2020
Remeselný pivovar Hluškár
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Turčianske Teplice Food processing industry 13.10.2020
Obytný súbor Slnečná pláň, Nitra
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 13.10.2020