Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Využitie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 26.05.2023
,,Územný plán obce Liptovská Anna - zmeny a doplnky č. 2"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Dolný Kubín Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Výstavba skladu na tekuté hnojivá
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Košický Michalovce Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2023
Farma Veľký Krtíš – zmena technológie chovu hydiny
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 26.05.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šahy 2022 - 2031
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Banskobystrický Levice Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Územný plán obce HALIČ – Zmeny a doplnky č. 4
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 26.05.2023
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Žilinský Dolný Kubín Metallurgical industry 26.05.2023
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 26.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infrastructure 26.05.2023
Recyklácia stavebného odpadu - doplnenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 26.05.2023
Skladová hala s administratívou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Komárno Infrastructure 26.05.2023
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infrastructure 26.05.2023
Výrobné haly - Šaľa.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Šaľa Other industrial branches 26.05.2023
Rozšírenie výrobných kapacít
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Skalica Infrastructure 25.05.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Trebišov Infrastructure 25.05.2023
Územný plán obce Liptovské Sliačeb Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 25.05.2023
IBV Blaumont Stráne
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 25.05.2023
Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO – zmena IV. etapy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Nitriansky Komárno Infrastructure 25.05.2023
Zariadenie na zber odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 25.05.2023
Zariadenie na zber kovových odpadov - Gelnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Gelnica Infrastructure 25.05.2023
Fotovoltické elektrárne Humenné
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Humenné Energy industry 25.05.2023
I/74-043 Ubľa most M7607
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Snina Water management 25.05.2023
Orešianky 2.0
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 25.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov typ Ölmeister
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice Infrastructure 25.05.2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Blh na roky 2023-2028 s výhľadom do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 24.05.2023