Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Územný plán obce Veľké Chlievany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Územný plán zóny Vlárska
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Bytové domy Bytča – 5. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Bytča Infrastructure 24.06.2022
Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 -2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 24.06.2022
HDO SK, s. r. o. – Galvanická linka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Myjava Metallurgical industry 24.06.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Trenčiansky Prievidza Energy industry 23.06.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Hroznový sad Bratislava, m. č. Rača
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 23.06.2022
Zberný dvor obce Lokca - doplnenie odpadov do súhlasu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infrastructure 23.06.2022
„Rozšírenie prevádzky spoločnosti Otolift“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Engineering and electrotechnical industry 23.06.2022
Zberný dvor obce Oravská Polhora - doplnenie odpadov do súhlasu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Námestovo Infrastructure 23.06.2022
Reštauračný pivovar Špicer
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Skalica Food processing industry 22.06.2022
Istrochem Reality, a.s. – skládka odpadov Budmerice – kazeta č. 5, sekcia S3 a S4, SO – 06 Rekultivácia, Zmena stavby pred dokončením
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Pezinok Infrastructure 22.06.2022
Farma na chov nosníc Horné Plachtince
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 22.06.2022
ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej odľahčovacej komory
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Myjava Water management 22.06.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov typ Klarwin
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Nitriansky Levice Infrastructure 22.06.2022
Pivovar Devín
Legislation: 24/2006 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava IV Food processing industry 22.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Optimalizácia technológie ZPS Senné"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Michalovce Tažobný priemysel 22.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Prievidza Energy industry 22.06.2022
Územný plán obce Bobrovec Zmeny a doplnky č.8
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 22.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hatalov"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 22.06.2022
Skladová hala, k.ú. Voderady
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Trnava Other industrial branches 22.06.2022
Skladová hala DC4 - Vstavok „ S" - stavebné úpravy
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infrastructure 22.06.2022
Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 22.06.2022