Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Logistický park Martinský les
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 01.12.2023
Rezidencia Karpatská Trenčín
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 01.12.2023
Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 01.12.2023
R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Transport and telecommunications 01.12.2023
Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Transport and telecommunications 01.12.2023
CEHIP PART IV -logisticko-priemyselný areál
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 01.12.2023
Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Dolný Kubín Martin Žilina podla § 4, ods. 2 01.12.2023
„Územný plán obce Plavecký Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 2“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Trnavský Malacky Senica podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňa na roky 2023-2028
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kriváň na roky 2024-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Wienerberger Zlaté Moravce – Dekarbonizácia výroby
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Zlaté Moravce Other industrial branches 01.12.2023
Zariadenie na zber odpadov - Kovošrot
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Senec Infrastructure 01.12.2023
Jestvujúce zariadenie na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice - okolie Infrastructure 01.12.2023
„Farma Uhrovec“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 01.12.2023
Územný plán obce Krušetnica - Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Zberné naftové stredisko Brodské
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Skalica Tažobný priemysel 01.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Programové obdobie 2023 - 2027 s platnosťou do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Brezno Detva Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Územný plán obce Obyce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 01.12.2023
Obytný súbor FIM - 2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastructure 01.12.2023
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Penzión Dolina - Apartmánové ubytovanie"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Michalovce Infrastructure 01.12.2023
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov -Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Infrastructure 30.11.2023
Zariadenie pre seniorov, Belá nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Snina Infrastructure 30.11.2023
I/49, 4903.2, 4904 A 4905 MÚK Vizovice MÚK Vizovice – Hranice ČR/SR
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice about transboundary impact assessment
Medzištátne posudzovanie: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Česko
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Transport and telecommunications 30.11.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Brezno 2023 – 2032
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 30.11.2023