EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Zlaté Moravce Water management 19.10.2020
Zmeny a Doplnky č. 6 Územného plánu Mesta Ružomberok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 16.10.2020
Zmeny a doplnky 05/2020 Územného plánu obce Brestovany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.10.2020
Územný plán obce Želovce, Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 16.10.2020
Obchodné centrum Košice, Pri Hati
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice I Infrastructure 16.10.2020
Spišská Nitra
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 16.10.2020
Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Bratislava, objekty C0, C2, C34
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava I Infrastructure 16.10.2020
Rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie starých vozidiel v lokalite Velčice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastructure 16.10.2020
Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava IV Transport and telecommunications 16.10.2020
Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom, k.ú. Voderady
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Trnava Engineering and electrotechnical industry 16.10.2020
Územný plán obce obce Priechod - Zmeny a doplnky č. 5
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 15.10.2020
Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Galanta Infrastructure 15.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hrašovík
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice III Košice - okolie podla § 4, ods. 2 15.10.2020
Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov Sv. Kríž, zvýšenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 15.10.2020
Územný plán obce Veľká Čausa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 1 15.10.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 ľubeľa-Liptovský Mikuláš
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Transport and telecommunications 15.10.2020
Územný plán obce Blatnica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský Banskobystrický Martin Ružomberok Turčianske Teplice Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 15.10.2020
Malá vodná elektráreň Smrečianka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Energy industry 15.10.2020
Chránička pre optický kábel
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision about Instigation
Trenčiansky Púchov Iný dôvod posudzovania 15.10.2020
Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Levice Energy industry 15.10.2020
Rezidencia Vinohrady Trenčín - Zlatovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 14.10.2020
Zvolen Retail Park – Retail Box II.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Zvolen Infrastructure 14.10.2020
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický - podla § 4, ods. 1 14.10.2020
Územný plán obce Bohdanovce nad Trnavou – Zmeny a doplnky 5/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 14.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné diely
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 1 14.10.2020