Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
MATADOR Automotive Vráble a.s. - prístavba haly pre lisovanie za tepla
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 24.03.2023
Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 24.03.2023
„Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Turčianske Teplice Energy industry 24.03.2023
DinoPark Liptovský Ján
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 24.03.2023
Územný plán mesta Trstená zmeny a doplnky č. 5
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 24.03.2023
Územný plán obce Bodorová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 1 24.03.2023
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Transport and telecommunications 24.03.2023
Rusovce Sever, dopravná a technická infraštruktúra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 24.03.2023
Chicken Meals s.r.o., Prevádzka Hydinárska farma Úbrež
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Sobrance Polnohospodárska a lesná výroba 24.03.2023
I/61 Most č. 61-055, 056, Trenčín
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Transport and telecommunications 24.03.2023
Prístavba AB a nabíjacej stanice Vaillant Trenčianske Stankovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Engineering and electrotechnical industry 24.03.2023
Parkovací dom Na hlinách, Trnava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Infrastructure 24.03.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obce Senné"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 23.03.2023
Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 23.03.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením KOMATSU
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 23.03.2023
"Areál Rusínska, Prešov"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Prešov Infrastructure 23.03.2023
Zariadenie na zber kovových odpadov - MIKONA plus, s. r. o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Banskobystrický Levice Nové Zámky Veľký Krtíš Infrastructure 23.03.2023
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – doplnenie odpadov do súhlasov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Čadca Infrastructure 23.03.2023
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Snežnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 23.03.2023
Farma hydiny Chotča
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Stropkov Polnohospodárska a lesná výroba 23.03.2023
KOVOZBER, s.r.o., zhodnocovanie katalyzátorov z automobilov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 23.03.2023
Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Banskobystrický Žarnovica Other industrial branches 23.03.2023
Spišská Nová Ves, Kúdelník II - Úprava odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 23.03.2023
Hypermarket Martin
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Martin Infrastructure 23.03.2023
Most M6714 cez železničnú trať Spišská Nová Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves Transport and telecommunications 23.03.2023