Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
„Objekt na skladovanie poľnohospodárskych a záhradkárskych hnojív – stavebné úpravy so zmenou účelu užívania“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Pezinok Polnohospodárska a lesná výroba 30.11.2022
Zmeny a doplnky 03/2022 Územného plánu obce Dubovany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Územný plán obce Klčov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Levoča podla § 4, ods. 1 29.11.2022
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Prešovský - podla § 4, ods. 1 29.11.2022
Farma hydiny Chotča
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Stropkov Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
DinoPark Liptovský Ján
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Liptovský Mikuláš Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 29.11.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hvozdnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Rimavská Sobota Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
Rozvoj Severnej železničnej dráhy: úsek medzi Gänserndorf (km 32,954) a štátnou hranicou pri Bernhardsthal (km 77,993)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Malacky Transport and telecommunications 29.11.2022
„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Areál pre agroturistiku - Maselné Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 29.11.2022
Výrobný areál GU Slovensko-rozšírenie priemyselný park Nitra Sever
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 29.11.2022
Husiná Kopačok- dobývanie nevyhradeného nerastu čadiča
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 29.11.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 29.11.2022
Územný plán obce Vydrany – Zmeny a doplnky č. 4
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 29.11.2022
KRYTÝ VONKAJŠÍ SKLAD OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 29.11.2022
ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Water management 29.11.2022
Kovovýroba - kompresorovňa, sklad kovového odpadu a skladovacia hala
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Other industrial branches 29.11.2022
Územný plán obce Žihárec - Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 29.11.2022
Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Polnohospodárska a lesná výroba 29.11.2022
Logistické centrum Mokrance
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Košice - okolie Infrastructure 28.11.2022
Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Metallurgical industry 28.11.2022
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Tovarné
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese SEA
Prešovský Humenné Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 28.11.2022
Územný plán obce Veľká Lehota
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 28.11.2022
Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Košický Revúca Rimavská Sobota Rožňava podla § 4, ods. 2 28.11.2022