Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Budkovce"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Územný plán zóny Košice - Pereš , Zmeny a doplnky "Lokalita Krompašská"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice II podla § 4, ods. 1 27.06.2022
ZaD č. 6 UPN - O Územný plán obce Mlynica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Spojovacie potrubie geotermálnej energie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Trebišov Energy industry 27.06.2022
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 27.06.2022
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Košice I Infrastructure 27.06.2022
„Rozšírenie areálu GURI – REAL /pri letisku/“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 27.06.2022
Zberný dvor Pri bitúnku Košice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV Infrastructure 27.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 24.06.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Žilina Infrastructure 24.06.2022
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora a oddelený zber elektroodpadu – Revúca. Navýšenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Revúca Infrastructure 24.06.2022
Rekreačné chaty Stránska chrasť, 2. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 24.06.2022
Obnova Pálffyovského kaštieľa – zmena stavby pred dokončením
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Pezinok Food processing industry 24.06.2022
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky č. 4/2021
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 24.06.2022
INOBAT AUTO – PILOTNÁ VÝROBA, Voderady
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Engineering and electrotechnical industry 24.06.2022
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 24.06.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Žilinský - podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Územný plán obce Veľké Chlievany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Územný plán zóny Vlárska
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava III podla § 4, ods. 1 24.06.2022
Bytové domy Bytča – 5. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Bytča Infrastructure 24.06.2022
Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 -2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V podla § 4, ods. 2 24.06.2022
HDO SK, s. r. o. – Galvanická linka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Myjava Metallurgical industry 24.06.2022
„Územný plán obce Michal nad Žitavou“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Nitriansky Nitra Nové Zámky podla § 4, ods. 1 23.06.2022
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Trenčiansky Prievidza Energy industry 23.06.2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 23.06.2022