Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Obytný súbor Galanta – Kolónia II
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Galanta Infrastructure 06.12.2023
Územný plán obce Sološnica – Zmeny a doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Víťaz
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Novostavba LOZ IV Bratislava (Rozšírenie LOZ III)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava IV Engineering and electrotechnical industry 06.12.2023
Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – NEMOCNICA 21. STOROČIA
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 06.12.2023
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Slovenská Ves
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Úprava odpadov pre zabezpečenie cirkulárneho hospodárenia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 06.12.2023
Kráľova studňa, technická obnova lyžiarskeho vleku
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 06.12.2023
Multifunkčný komplex s verejným občianskym vybavením - Liptovský Ján
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 06.12.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Slovensko,
Trenčiansky Púchov Infrastructure 05.12.2023
Vybudovanie plynového hospodárstva a malá čistá koncovka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 05.12.2023
Výroba zákazníckych proteínov (bielkovín)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Food processing industry 05.12.2023
Územný plán obce Hruboňovo - zmeny a doplnky č.1/2022
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarkan na roky 2023-2028“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 05.12.2023
Územný plán Obce Lutila, Zmeny a doplnky č.2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 05.12.2023
Zberový dvor Horná Streda
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 05.12.2023
Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky - haly F, G
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 05.12.2023
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. - Prístavba skladovej haly"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Žarnovica Engineering and electrotechnical industry 05.12.2023
I/79 Hriadky - Trebišov preložka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Košický Trebišov Transport and telecommunications 05.12.2023
Priemyselný park Ferovo Vranov nad Topľou, Priemyselná hala VT2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Vranov nad Topľou Engineering and electrotechnical industry 05.12.2023
Územný plán obce Podhorany - zmeny a doplnky č.1/2023
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023
"Územný plán obce Pohorelá, Zmeny a doplnky č. 2"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 05.12.2023
Bartošova Lehôtka - Paseka v dobývacom priestore Bartošova Lehôtka.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 05.12.2023
Územný plán zóny Šindolka II, Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 05.12.2023