Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Územný plán obce Lutila, Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Rezidencia Horizont Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 29.06.2022
Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Šaľa Energy industry 29.06.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Rajecké Teplice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Trebišov Tažobný priemysel 29.06.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Bytča Engineering and electrotechnical industry 29.06.2022
Územný plán obce Lackovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 29.06.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dulovce na roky 2021 – 2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 28.06.2022
Program rozvoje obce Ábelová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Detva Lučenec Veľký Krtíš podla § 4, ods. 2 28.06.2022
ČOV Dolné Vestenice - rekonštrukcia a rozšírenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Prievidza Water management 28.06.2022
Skládka odpadov DEŽERICE II., 1. a 2. časť – uzatvorenie a rekultivácia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastructure 28.06.2022
Energetický park Žihárec a Kráľov Brod
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský Nitriansky Galanta Šaľa Energy industry 28.06.2022
BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ - KOŠICE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice IV Infrastructure 28.06.2022
Continental Zvolen – neutralizačná stanica – zmeny
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Zvolen Metallurgical industry 28.06.2022
"Zberný dvor v obci Černík, komunálne odpady – kovy"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 28.06.2022
Revitalizácia krajiny – Zeleneč
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 28.06.2022
„Územný plán obce Kozárovce – Zmeny a doplnky č. 3“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Banskobystrický Levice Zlaté Moravce Žarnovica podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Zariadenie na povrchovú úpravu kovov – eloxovanie.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Žiar nad Hronom Metallurgical industry 27.06.2022
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Kremnica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 27.06.2022
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.9
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 27.06.2022
„Novostavba prezentačno-degustačného objektu“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Food processing industry 27.06.2022
ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OSTRATICE
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 27.06.2022
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Baňa – Hnúšťa)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Rimavská Sobota Transport and telecommunications 27.06.2022
Kúty - Na Cihlách
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica Infrastructure 27.06.2022
Územný plán obce Radimov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 27.06.2022