EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 27/2020 Územného plánu obce Veľká Lomnica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Čučma
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 20.10.2020
"Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce"
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Michalovce Infrastructure 20.10.2020
Pracovisko prieskumného vrtu AOG-Krivá Oľka-1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Prešovský Humenné Medzilaborce Tažobný priemysel 20.10.2020
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Snina Infrastructure 20.10.2020
Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 1 20.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kalinovo,Zmena a doplnok č. 4" - opakované prerokovanie
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Dubová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 20.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Svidník.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Senica Infrastructure 19.10.2020
Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 19.10.2020
Kompostáreň Topoľčany - doplnenie vstupnej suroviny
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 19.10.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Public hearing
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 19.10.2020
GEONET PARK - MARTIN
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Martin Other industrial branches 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Zad č. 3 ÚPN-O Jamník
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Liptovský Mikuláš Tvrdošín podla § 4, ods. 1 19.10.2020
Územný plán Obce Paňovce - Zmeny a dopnky č. 3A
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente Zad č. 3 ÚPN-O Demänovská Dolina
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Banskobystrický Liptovský Mikuláš Brezno podla § 4, ods. 1 19.10.2020
Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 2 19.10.2020
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Košický Košice - okolie Transport and telecommunications 19.10.2020
"IBV P/chov Sady a infraštruktúra"
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Púchov Infrastructure 19.10.2020
Ložisko Ruskov – Strahuľka, tažba andezitu
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 16.10.2020
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov - zmena navrhovanej činnosti
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastructure 16.10.2020
Zmena 07/2020 Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších zmien: - Lokalita X – Polyfunkčný súbor pri Zelenečskej ulici - Lokalita Y – Bytová výstavba Prúdy I – pri Piešťanskej ceste - Lokalita Z – Cyklotrasa Mikovíniho ul. - Nitrianska cesta
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.10.2020