Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Nitriansky Partizánske Prievidza Nitra Topoľčany Transport and telecommunications 31.03.2023
Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 31.03.2023
Likvidácia banského diela Lahne
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 31.03.2023
Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch prieskumných vrtov Malženice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Hlohovec Trnava Tažobný priemysel 31.03.2023
Nakladacie miesto pre SO 50.1 Sklad drôtu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Galanta Metallurgical industry 31.03.2023
Zariadenie na zber odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Infrastructure 31.03.2023
Zabezpečenie záložného paliva pre výrobu pary v TEC Považský cukor a.s.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Energy industry 31.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kojšov na roky 2023-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 31.03.2023
Priemyselno - logistický park Sučany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Martin Engineering and electrotechnical industry 31.03.2023
Územný plán obce Štiavnik
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 31.03.2023
OBYTNÝ SÚBOR GREEN LAND, 2. ETAPA, KRÁĽOVÁ PRI SENCI
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Senec Infrastructure 31.03.2023
Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Trebišov Tažobný priemysel 31.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Košice II Infrastructure 31.03.2023
Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský - podla § 4, ods. 1 31.03.2023
Navrhovaná zmena a doplnok č. 11 ÚPN - Obce Batizovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 31.03.2023
Technická vybavenosť pre rodinné domy na Kačici – Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 31.03.2023
Parkovací dom (SO - 101)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 30.03.2023
Sklad nábytku - Mirek, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Infrastructure 30.03.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 30.03.2023
Rozšírenie cintorína v k. ú. Plavecký Štvrtok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Malacky Infrastructure 30.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Margecanyna roky 2023-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Prešov Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kluknava na roky 2023-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 30.03.2023
SORREC- recyklačné centrum Sorbone
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Infrastructure 30.03.2023
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 30.03.2023