Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
"Obytný súbor Michalovce"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Košický Michalovce Infrastructure 04.12.2023
Skladová hala HOPI Madunice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Infrastructure 04.12.2023
Kravský pasienok - Trnava Sever
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Pezinok Infrastructure 04.12.2023
Územný plán obce Kátov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Cerovská ul., Šenkvice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Pezinok Infrastructure 04.12.2023
Stanová hala
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Komárno Other industrial branches 04.12.2023
Územný plán obce Zákamenné
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zníženie energetickej náročnosti výroby, výmena a doplnenie technologických prvkov - MECOM GROUP, s. r. o., prevádzka Lučenec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Lučenec Food processing industry 04.12.2023
Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infrastructure 04.12.2023
Zmeny s doplnky č.1 ÚPN-O Nová Bošáca
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Zberový dvor Horná Streda
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 04.12.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok Water management 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice IV Košice - okolie Energy industry 04.12.2023
Diverzifikácia surovinových zdrojov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Spišská Nová Ves Infrastructure 04.12.2023
Polyfunkčná zóna MLYNÁRKA, Mlynské nivy, Bratislava–Ružinov, 1.etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 04.12.2023
ESET Campus
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 04.12.2023
Drviaca lopata - mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Žilinský Martin Infrastructure 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 04.12.2023
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bušovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Územný plán obce Motešice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Logistický park Martinský les
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 01.12.2023
Rezidencia Karpatská Trenčín
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 01.12.2023
Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 01.12.2023