EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 23.10.2020
Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 23.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente- Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny priemyselný park Svidník Juh.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 23.10.2020
Farma Stredné Plachtince – odchov nosníc
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Veľký Krtíš Polnohospodárska a lesná výroba 22.10.2020
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Košický Košice IV Iný dôvod posudzovania 22.10.2020
Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 22.10.2020
Skladová a výrobná hala, prístavba, Liptovský Hrádok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Žilinský Liptovský Mikuláš Engineering and electrotechnical industry 22.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Vlky
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 22.10.2020
Ťažba štrkopieskov Peder - Žarnov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 22.10.2020
Betonáreň
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo Industry of building materials 22.10.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Senica Infrastructure 22.10.2020
spoločný územný plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka - Zmeny a doplnky č.3/2020 na k.ú. Kamenica nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Zvýšenie kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov - BTT s.r.o. Cerová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Senica Infrastructure 21.10.2020
MULTIMODÁLNE LOGISTICKÉ CENTRUM Holíč
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Skalica Infrastructure 21.10.2020
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce Plešivec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Územný plán obce Turčiansky Peter, Zmeny a Doplnky č. 3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica – 3. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Skalica Infrastructure 21.10.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.10.2020
Sk New Cabinet - Výroba kabinetov pre záložné zdroje eletrickj energie
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Liptovský Mikuláš Engineering and electrotechnical industry 21.10.2020
Územný plán obce Bystričany, Zmeny a doplnky č. 3 - aktualizácia 2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Banskobystrický Partizánske Prievidza Žarnovica podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Prešovský Stará Ľubovňa Infrastructure 21.10.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 21.10.2020
ÚPN – Obce Stará Lesná- zmeny a doplnky č. 24
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 21.10.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 10.02.2020