Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č.1 Územný plán obce Kluknava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Kanalizácia Hviezdoslavov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Dunajská Streda Water management 02.12.2022
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, batérií a akumulátorov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Kežmarok Infrastructure 02.12.2022
Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Bytča Engineering and electrotechnical industry 02.12.2022
Zberný dvor obce Kotešová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Bytča Infrastructure 02.12.2022
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastructure 02.12.2022
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Energy industry 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Trnavský Malacky Pezinok Senec Trnava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Územný plán obce Dolná Ždaňa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 02.12.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Úhorná na roky 2023-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Gelnica Rožňava podla § 4, ods. 2 02.12.2022
Zariadenie na zber odpadov – SCRAP-MARKET, Kočovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 02.12.2022
Recyklácia vybraných druhov stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Industry of building materials 02.12.2022
Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Medzištátne posudzovanie: Iný dôvod posudzovania
Strana pôvodu: Slovakia
Dotknutá strana: Slovensko,
Košický Trebišov Tažobný priemysel 01.12.2022
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Trebišov Infrastructure 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Pezinok Water management 01.12.2022
Centrum mechanicko - biologickej úpravy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Košický Trebišov Infrastructure 01.12.2022
SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský - podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Pezinok Water management 01.12.2022
Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastructure 01.12.2022
Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice II Infrastructure 01.12.2022
Územný plán obce Krnča - Zmeny a doplnky č.3
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 01.12.2022
Priemyselná zóna Medzilaborce - terénne úpravy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Medzilaborce Infrastructure 01.12.2022
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Košický Košice I Infrastructure 01.12.2022
Rozšírenie cintorína Nemčice - Tradičné hrobové miesta a urnový háj - chodníky
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 01.12.2022
Výroba rPET pre potravinárske účely
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Trnavský Dunajská Streda Other industrial branches 01.12.2022