Name of action Region District List of Activity Last modified date
Bytový dom Radvaň, Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 30.05.2023
Regeneračný tepelný oxidátor - RTO
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Galanta Metallurgical industry 29.05.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehôtka na roky 2023 – 2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 29.05.2023
Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, Bratislava Ružinov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
Prístavba na regulované chladenie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Senec Food processing industry 29.05.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 29.05.2023
Pokračovanie v činnosti zberu odpadu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Revúca Infrastructure 29.05.2023
SIKO Bory Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 29.05.2023
"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Ipeľský Sokolec 2023 - 2027"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 29.05.2023
Zmena a Doplnok č. 7 Územného plánu obce Necpaly
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Martin Ružomberok podla § 4, ods. 1 29.05.2023
Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu obce Vrbov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 29.05.2023
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 8)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 29.05.2023
Zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v DP Slavec v období 2020 – 2045
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.05.2023
Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
„Investície do inovatívnych technológií na spracovanie surovín“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Levice Food processing industry 29.05.2023
„Logisticko výrobná hala a retail Komjatice“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 29.05.2023
Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 29.05.2023
Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie prieskumného vrtu Kúty 48
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Senica Tažobný priemysel 29.05.2023
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Trenčianska Turná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 29.05.2023
Skládka odpadov DEŽERICE II. – Uzatvorenie a rekultivácia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infrastructure 29.05.2023
Skladová hala s administratívou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 29.05.2023
Územný plán obce Vydrník - Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 26.05.2023