Name of action Region District List of Activity Last modified date
Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infrastructure 01.07.2022
Územný plán obce Mníchova Lehota
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 01.07.2022
G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 01.07.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2024-2030
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2 01.07.2022
územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 1 01.07.2022
XXXLutz Nitra
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Infrastructure 01.07.2022
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 01.07.2022
Polyfunkčný súbor Agátová
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 01.07.2022
Rozšírenie ČOV Tomášov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Senec Water management 01.07.2022
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Nitra, k. ú. Chrenová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 01.07.2022
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Transport and telecommunications 30.06.2022
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 30.06.2022
Obytný komplex Laurin dvor
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 30.06.2022
Polyfunkčná budova
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 30.06.2022
Objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Žilinský Ružomberok Iný dôvod posudzovania 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Transport and telecommunications 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-024
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Transport and telecommunications 30.06.2022
Šamorín-intenzifikácia ČOV
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Water management 30.06.2022
„Územný plán sídelného útvaru Žiar zmeny a doplnky č. 3“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 29.06.2022
„Skladovacia nádrž na hnojovicu „A“ a „B“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 29.06.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastructure 29.06.2022
Prístavba prevádzkovej budovy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Prešov Infrastructure 29.06.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu zóny Hruštín - Zábava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Michalovce Transport and telecommunications 29.06.2022
Územný plán obce Hankovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Final record
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 29.06.2022