Preskočit na obsah

Zvýšenie výkonu bloku JE V2 v Jaslovských Bohuniciach

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom pripravovanej investičnej akcie je využiť existujúce výkonové rezervy, zakomponované v reaktore i v ďaľších komponentoch jadrovej elektráne.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 827 036 Bratislava212
 • Proponent´s identification number: 35829052
 • Permitting authority: KÚ Trnava - odbor ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by VÚJE Trnava, a.s.
  Text of the preliminary environmental study
  18.09.2006
  18.09.2006

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement VÚJE, a.s. Trnava

  Final record

  Legitimate Final record
  02.05.2005