Preskočit na obsah

Zvýšenie účinnosti blokov atómovej elektrárne Mochovce prostredníctvom rekonštrukcie turbosústrojov

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Type of process: Screening procedure

Base information