Preskočit na obsah

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Sedlice I.

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Type of process: Screening procedure

Base information