Preskočit na obsah

Zúrodnenie podmáčaných plôch - účelová nádrž Dolné Lúky

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody s výikou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom alebo s rozlohou 11.3 Melioračné zásahy, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, pozemkové úpravy, lesnícko-technické meliorácie
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Odvodnenie podmáčanej ornej pôdy na lokalite Dolné Lúky do vyhĺbenej nádrže a následné odvedenie vody do potoka Dudváh. Meliorácie terénnymi úpravami zásypom deprtesií materiálom z vyhĺbenej nádrže.
 • Place of implementation: Podolie (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Proponent: Poľnohospodárske družstvo Podolie Poľnohospodárske družstvo Podolie
 • Proponent´s identification number: 00207161
 • Permitting authority: OU Nové Mesto nad Váhom
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Prof. Milan Ružička, DrSc.
  Právoplatné rozhodnutie