Preskočit na obsah

Zriadenie na zber odpadov Horná Seč

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: účelom predloženého zámeru je vybudovanie zariadenia na zber železných a neželežných odpadov v katastrálnom území obce Horná Seč.
 • Place of implementation: Horná Seč (okres: Levice)
 • Competent authority: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Rozmarínová č. 4, 934 01 Levice
 • Proponent: RECYKLAČNÁ STANICA s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 54371694
 • Permitting authority: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna správa odpadového hospodárstva
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.05.2023
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Tomáš Lukáč
  Text of the preliminary environmental study
  17.05.2023