Preskočit na obsah

Zóna Pribinova - nábrežie, Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom činnosti je urbanizácia nábrežia Dunaja na Pribinovej ulici.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: ReSpect spol.s.r.o, Nám. SNP 25, Bratislava 811 01
 • Proponent´s identification number: 35810131
 • Permitting authority: Magistrát hlavného mesta SR-Bratislavy
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by EnviGeo, a. s., Banská Bystrica
  Text of the preliminary environmental study

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EnviGeo, a.s, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  Final record

  Legitimate Final record
  26.07.2004