Preskočit na obsah

Zmeny a dplnky č.8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Stanoviť pre obec Belá nad Cirochou v rozsahu Zmien a doplnkov zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon)
 • Place of implementation: Belá nad Cirochou (okres: Snina)
 • Competent authority: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Procurer: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 652/23, 067 81 Belá nad Cirochou
 • Procurer´s identification number: 00322814
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  19.05.2023
  Notice
  19.05.2023
  Decision from screening procedure
  26.06.2023
  Text of Strategy document
  19.05.2023