Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Base information