Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 5 Územného plánu obce Raková

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja.
 • Place of implementation: Zákopčie, Raková, Staškov, Čadca (okres: Čadca)
 • Competent authority: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Procurer: Obec Raková, 023 51 Raková 140
 • Procurer´s identification number: 00314234
 • Approving authority: Obec Raková
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  21.04.2021
  Notice
  21.04.2021
  Decision from screening procedure
  27.12.2021
  Text of Strategy document
  7
  21.04.2021
  1
  21.04.2021
  2
  21.04.2021
  4
  21.04.2021
  3
  21.04.2021
  5
  21.04.2021
  6
  21.04.2021
  16
  21.04.2021
  8
  21.04.2021
  9
  21.04.2021
  10
  21.04.2021
  11
  21.04.2021
  12
  21.04.2021
  13
  21.04.2021
  14
  21.04.2021
  15
  21.04.2021