Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN O Drienica

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Lokalita Pod Kamennou – podľa platného ÚPN O plochy športu – Integrovaný športový areál (8) a Golfový areál - Návrh ZaD č.3 – plochy rekreácie a cestovného ruchu RCH 8, RCH 9, Lokalita Pod Hájom – podľa platného ÚPN O orná pôda - návrh ZaD č.3 – plocha rekreácie a cestovného ruchu RCH 7, Centrálna časť obce – podľa platného ÚPN O – plocha občianskej vybavenosti – stav, parcela č. KN-C 7 - návrh ZaD č.3 – plocha bytových domov L5 - Zosúladenie stavu E 990 na skutočný stav.
 • Place of implementation: Olejníkov, Šarišské Sokolovce, Drienica, Sabinov, Jakubovany, Červená Voda (okres: Sabinov)
 • Competent authority: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Procurer: Obec Drienica
 • Procurer´s identification number: 31413056
 • Approving authority: Obec Drienica - Obecné zastupiteľstvo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  14.12.2020
  Notice
  14.12.2020
  Decision from screening procedure
  04.02.2022
  Text of Strategy document
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020
  14.12.2020