ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POVODA

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Návrh riešenia obsahuje rozvojovú plochu doplnku D1, ktorá je navrhovaná v nadväznosti na existujúce obytné územie.
 • Place of implementation: Povoda (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Procurer: Obec Povoda
 • Procurer´s identification number: 00800228
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  12.06.2020
  Notice
  12.06.2020
  12.06.2020
  Decision from screening procedure
  03.08.2020
  Text of Strategy document
  12.06.2020