Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Aktualizácia platného Územného plánu obce Ľubeľa, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ľubeli č. 3/2018 zo dňa 11.01.2018 v znení Zmien a Doplnkov č. 1 schválených Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11/2021 zo dňa 6.5.2021.
 • Place of implementation: Gôtovany, Svätý Kríž, Malatíny, Dúbrava, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Ľubeľa, Vlachy (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Procurer: Obec Ľubeľa
 • Procurer´s identification number: 00315567
 • Approving authority: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  27.05.2022
  27.05.2022
  27.05.2022
  Decision from screening procedure
  02.02.2023