Preskočit na obsah

ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DEDINA MLÁDEŽE

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Dedina Mládeže je vytvoriť podmienky pre využitie obnoviteľných zdrojov energie – najmä ekologickú výrobu veternej energie vo veternom parku. Uvedený cieľ pomôže naplneniu záväzného cieľa EÚ týkajúceho sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe do roku 2030. Taktiež bude smerovať k naplneniu cieľov Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
 • Place of implementation: Neded, Dedina Mládeže, Zemné, Kolárovo, Komoča (okresy: Šaľa, Komárno, Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Procurer: Obec Dedina Mládeže
 • Procurer´s identification number: 00306428
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo Dedina Mládeže
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  25.03.2022
  Notice
  25.03.2022
  Decision from screening procedure
  24.08.2022
  Text of Strategy document
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022
  25.03.2022