Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Veľká Lomnica

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Riešia lokálne rozšírenie plôch pre rekreáciu, občiansku vybavenosť a bývanie, úpravu trasy cyklistickej cestičky pri železničnom moste cez Poprad a doplnenie vodohospodárskych sietí v lokalite Roveň.
 • Place of implementation: Mlynica, Vysoké Tatry, Žakovce, Veľká Lomnica, Stará Lesná, Poprad, Huncovce (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Competent authority: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Procurer: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
 • Procurer´s identification number: 326666
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo Veľká Lomnica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  15.03.2023
  Decision from screening procedure
  17.07.2023
  Text of Strategy document
  15.03.2023