Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Popudinské Močidľany

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Jedná sa o jednu zmenu stávajúceho ÚPN-O obce, a to zmenu funkčného využitia časti územia (lokalita - Žľabové padelky) v súčasne platnom územnom pláne obce, pre potreby bývania formou zástavby rodinnými domami. Zmena strategického dokumentu na využitie malého územia na miestnej úrovni obce.
 • Place of implementation: Popudinské Močidľany (okres: Skalica)
 • Competent authority: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Procurer: Obec Popudinské Močidľany
 • Procurer´s identification number: 00309834
 • Approving authority: Obecné zastupiteľstvo Popudinské Močidľany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  16.03.2023
  Notice
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  Decision from screening procedure
  12.04.2023